Voor 1900..

..moet de basis van de huidige onderneming zijn gelegd, tenminste: voor zover we hebben kunnen achterhalen. Maar die onderneming is in de Tweede Wereldoorlog tijdens het bombardement verloren gegaan.

In 1940..

..heeft J. van Tol, één van de werknemers destijds, onderneming weer doen herleven.

In 1956..

..is J. Muusz, op dat moment nog kurksnijder bij Cats, gaan werken voor J. van Tol, en heeft dit bedrijf, wat toen nog voornamelijk gericht was op het produceren en snijden van flessenkurk en dobbers, uiteindelijk overgenomen en voortgezet.

J. Muusz (2e links) / C.J. Muusz (eerste kind van links)

In 1965..

..komt C.J. Muusz, enige zoon van J. Muusz uit een gezin met 4 kinderen, het bedrijf versterken. Al gauw nam hij de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich en veranderde de naam in Rotterdamse Kurkenfabriek B.V..

In 1989..

..wordt, wegens de gestage groei van de onderneming en de opkomst van nieuwe producten zoals het eerste laminaat, Solida Holding B.V. opgericht. Hieronder komen 2 dochtermaatschappijen: de reeds bestaande Rotterdamse Kurkenfabriek (RKF) B.V. voor alle kurkgerelateerde producten en de eveneens nieuw opgerichte Tresmila B.V. voor de laminaat, lamelparket en ondervloeren.

In 1995..

..wordt met het oog op opvolging van het bedrijf daar Solida International B.V. tussen geplaatst.

In 2003..

..richt M.J. Muusz (zoon van C.J. Muusz, en sinds 1992 werkzaam bij Solida) Mutrex International B.V. op, en neemt de activiteiten van Solida over. De focus komt weer volledig op kurk in de breedste zin van het woord te liggen.

Eind 2017..

..deponeren we de handelsnaam The Cork Company. Hiermee willen we de focus op kurkproducten van het, inmiddels derde generatie, familiebedrijf benadrukken.

Mutrex International B.V. geeft hiermee uiting aan zowel de historie van het bedrijf als aan de filosofie die ze aanhangt waarbij ecologie zwaar meeweegt.

  • een klein dus flexibel bedrijf
  • voor alle kurkproducten
  • met meer dan 75 jaar expertise
  • of het nu om stuksproductie
  • of om massaproductie gaat
  • omdat we oplossingsgericht denken
  • maar altijd vanuit onze passie voor kurk